Uslovi korišćenja

Ažurirano: 16. Aprila, 2016

Prijavljivanjem za PIM usluge ili bilo koje druge usluge koje pruža Pim Sites D.O.O., Čačak obavezujete se da ćete poštovati sledeće uslove korišćenja usluga. Sve nove funkcije ili alati koji se dodaju na trenutnu uslugu takođe automatski spadaju pod ove uslove korišćenja, sa uslovima za servis. Trenutnu verziju uslova korišćenja usluga možete pregledati u bilo kom trenutku u https://pim.rs/uslovi. PIM zadržava pravo da ažurira i menja delove sajta i usluga kao i uslove korišćenja. Korisnici se savetuju da provere uslove korišćenja na ovoj strani periodično kako bi se upoznali sa eventualnim izmenama.

Morate pročitati i složiti se sa svim uslovima korišćenja iz ovog dokumenta pre nego postanete korisnik PIM usluga.

1. Uslovi naloga

 1. Usluge mogu koristiti fizička ili pravna lica. Fizička lica moraju biti starija od 18 godina.
 2. Da bi pristupili našim uslugama morate registrovati PIM nalog i uneti svoje ime(ime firme), adresu, broj telefona, email adresu i svaku drugu informaciju obeleženu kao obaveznu. PIM zadržava pravo da odbije Vašu prijavu ili prekine pružanje usluge u bilo kom momentu iz bilo kog razloga.
 3. PIM može koristiti Vašu email adresu, fizičku adresu ili broj telefona za ostvarivanje kontakta sa vama.
 4. Vi ste isključivo odgovorni za bezbednost svoje lozinke. PIM ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu otkrivanjem Vaše lozinke od strane trećeg lica.
 5. Za sav sadržaj i legalnost sadržaja koji postavite na sajt odgovornost snosite isključivo Vi. Nije dozvoljeno postavljanje nikakvog malicioznog programskog koda ili korišćenje programa takvog tipa.
 6. Kršenje bilo kog dela uslova korišćenja može dovesti do prestanka pružanja usluga. PIM zadržava diskreciono pravo utvrđivanja potencijalnog kršenja ovih uslova.

2. Aktivacija naloga

 1. Uz napomenu stavke 2.2 osoba koja popunjava formu za prijavu predstavlja drugu stranu ovog ugovora ("Vlasnik naloga") i biće ovlašćena da koristi sve usluge koje pružamo vlasniku naloga a koje su definisane ovim ugovorom.
 2. Ukoliko se prijavljujete u ime svog poslodavca ili pravnog lica koga zastupate vlasnik naloga će biti poslodavac to jest pravno lice. Ukoliko otvarate nalog za treće lice potrebno je i podrazumeva se da posedujete odgovarajuća ovlašćenja trećeg lica.

3. Opšti uslovi

 1. Tehnička podrška je obezbeđena za sve korisnike i to isključivo putem email komunikacije.
 2. Naše servise ne smete koristiti za bilo koje nedozvoljene ili ilegalne radnje ili radnje koje se krše sa zakonima teritorije na kojoj se nalazite.
 3. Slažete se da nećete kopirati, preprodavati bilo koji deo usluga koje vam pružamo ili pristupati bilo kojoj usluzi ili delu platforme bez našeg odobrenja.
 4. Sva pitanja u vezi ovog dokumenta možete poslati na [email protected].

4. PIM Prava

 1. Zadržavamo pravo izmene ili prekida pružanja usluga iz bilo kog razloga bez predhodog obaveštenja.
 2. Zadržavamo pravo nepružanja usluga određenim licima iz bilo kog razloga.
 3. PIM ne proverava unapred sadržaj koji korisnici postavljaju i zadržava pravo ukljanjanja sadržaja koji smatra neprimerenim iz bilo kog razloga u svakom momentu.
 4. U slučaju spora oko vlasništva nad nalogom PIM zadržava pravo da utvrdi vlasnika na osnovu priložene dokumentacije ili ugasi nalog.

5. Ograničenje odgovornosti

 1. Vlasnik naloga razume i slaže se sa time da PIM nije ni na koji direktan, indirektan ili specijalan način odgovoran za bilo koji vid štete ili gubitka profita usled korišćenja ili nedostupnosti naših usluga.
 2. Korišćenje naših usluga je isključivo na sopstevnu odgovornost. Usluge se pružaju kakve jesu bez ikakvih garancija.
 3. PIM ne garantuje dostupnost i bezbednost usluga kao i to da ne može doći do grešaka u radu sistema.
 4. PIM ne garantuje pouzdanost i preciznost bilo kojih informacija dobijenih putem našeg sajta ili usluga.
 5. PIM ne garantuje da ćete biti zadovoljni pruženim uslugama i da će one ispuniti sva Vaša očekivanja kao ni to da će vršiti bilo kakve popravke ili izmene po Vašim zahtevima.

6. Pozivanje na uslove korišćenja

Ukoliko PIM odluči ili iz bilo kog drugog razloga ne iskoristi neko pravo iz ovog ugovora u datom momentu to ne znači da se trajno odriče tog prava i da ga neće primeniti u narednom periodu. Ukoliko se bilo koja stavka ovog ugovora kosi sa prethodnom verzijom kao važeća će se smatrati stavka iz poslednje verzije.

7. Intelektualno vlasništvo i korisnički sadržaj

 1. PIM nema pravo vlasništva nad bilo kojim sadržajem koji korisnik postavi na svoj nalog. Korisnik ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj ili zahteva brisanje celog naloga u bilo kom trenutku.
 2. Postavljanjem i upload-ovanjem sadržaja se slažete da: (a) drugi internet korisnici pregledaju taj sadržaj; (b) dozvoljavate čuvanje i prikaz tog sadržaja na PIM platformi; (c) da PIM može u bilo kom momentu pregledati i proveriti taj sadržaj.
 3. Vi ste isključivo odgovorni za legalnost sadržaja koji postavite na svoj nalog.
 4. PIM zadržava pravo korišćenja Vašeg imena, oznaka i logoa u svrhu promovisanja PIM servisa.

8. Plaćanja i cene usluga

 1. Kreiranje naloga (sajta) na pim platformi je besplatno.
 2. Promotivni period se odnosi na kalendarski mesec u kome je nalog (sajt) kreiran.
 3. Ukoliko je nalog kreiran nakon 20. dana u mesecu promotivni period se produžava i na naredni kalendarski mesec.
 4. Nakon isteka promotivnog perioda korisnici plaćaju mesečno održavanja čija je aktuelna cena istaknuta na PIM sajtu.
 5. Plaćanje se vrši do kraja kalendarskog meseca za tekući kalendarski mesec. Kašnjenja u plaćanju rezultuju suspendovanje naloga i prekid pružanja usluga.
 6. PIM ne vrši refundaciju uplata.

9. Otkazivanje i prekid pružanja usluga

 1. Svoj nalog i korišćenje usluga možete otkazati bilo kada slanjem email-a na: [email protected] i praćenjem uputsva dobijenih u odgovoru.

 2. Nakon slanja zahteva za prekid usluga:

  1. PIM prestaje sa pružanjem usluga i Vaš nalog Vam više neće biti dostupan.
  2. PIM ne odobrava refundiranje niti povraćaj do tada uplaćenog novca.
  3. Biće Vam poslata faktura na sva preostala ugovorom dogovorena dugovanja.
  4. Vaš PIM sajt više neće biti dostupan.

10. Izmene usluga i cena

 1. Cene pružanja usluga se mogu promeniti 30 dana nakon zvaničnog obaveštenja. Zvanično obaveštenje se smatra obaveštenje postavljeno na PIM sajtu (https://pim.rs) ili mail poslat korisnicima od strane pim korisničke službe.
 2. PIM zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni ili obustavi bilo koji deo usluga koji pruža korisnicima bez prethodnog obaveštenja.